Image
Top
Menu

AS Adventure – Dashboarding

Operationeel dashboard

Alle info om je afdeling op te starten binnen de 5 minuten. Big data is goed, inzicht is beter.

Iov As Adventure en in samenwerking met Cynex stroomlijnden we de informatie flows voor en naar alle stafmedewerkers in alle winkels en in het hoofdkantoor. Op deze manier is iedereen beter geïnformeerd, eenvoudig gevoed met gedetailleerde inzichten en worden de juiste conclusies getrokken op 1/5e van de gangbare tijd.

AS-adventure-

Inzicht in je werking en je organisatie

Met de groei van de organisatie bij AS Adventure hoort ook de groei van hun operations en interne communicatie. Het team van AS had hier duidelijke doelen voor en ontwikkelt zelf intern aan een heus platform. Ze deden beroep op ons om hen bij te staan in de gebruiksvriendelijkheid, optimalisatie en development hiervan. Het uitgangspunt is om alle stakeholders (shopmanagers, regio managers, medewerkers van het hoofdkantoor, etc) alle nodige informatie aan te bieden in 1 platform dat gevoed wordt vanuit verschillende bronnen en databases.

BOR - Bruto Operationeel Resultaat

BOR – Bruto Operationeel Resultaat

De tijd die, als shopmanager, in de bestaande methode gespendeerd werd om bijvoorbeeld de stock en leveringen te zien, de klanten tevredenheid, de financiële en HR targets, … nam al snel een half uur per dag in beslag met verschillende logins in verschillende systemen en databases.
Het was de missie van AS om dit onder de 5 minuten te brengen. Ze deden beroep op ons om te helpen in de analyse, de flow en UX, het design van de UI en de development van vooral het financiële onderdeel. Immers, standaard BI systemen geven wel data weer in mooie grafieken, maar vragen nog steeds van de gebruiker om die info te verteren en er uit te halen wat hij net nodig heeft. Dat hebben we veranderd.

Products & Stock

Producten, specificaties en live stock over alle vestigingen heen

 

Hoe losten we het op?

In het voortraject werkten we samen met de business analysten en interne database specialisten om voor de gebruiker vooral de flow zo kort mogelijk te houden en de inzichten die het platform moest bieden zo duidelijk mogelijk te ontwerpen. Het uitgangspunt is dat je heel snel een correct en duidelijk zicht hebt over je voorraad, klanten tevredenheid, sales performance, operationele resultaten, etc. De grote kracht zit hier net in; alle ballast voor de user (in dit geval de shopmanager) weg gooien en de essentie van de info aan te bieden zodat hij zijn conclusies kan trekken en beslissingen kan nemen.

Het systeem bied ook de mogelijkheid om alle producten te bekijken over alle afdelingen en vestigingen heen, zelfs met je klant die in de winkel mee kijkt over je schouder. Het dashboard biedt ook een volledige communicatie platform tussen shopmanager, regiomanager en hoofdkantoor. Zo werd niemand belaagd met e-mails en werd communicatie gekanaliseerd. Hierin zit dienst na verkoop vervat en web deliveries dewelke op zijn beurt naar de eindklant wel als mailplatform dient.

 

Time management

De filosofie waar we ons volledig kunnen achter plaatsen is het doel van dit gehele dashboard. Help de betrokken personen zodat ze sneller en beter geïnformeerd hun job kunnen doen. Dit brengt bij tot het algemene welzijn van iedereen en straalt zich integraal af op de positieve sfeer die binnen de organisatie hangt. Een onderdeel hiervan is time management. Er werd besloten om geen e-mails meer te versturen maar, in plaats daarvan, een berichten verdeler te bouwen.

Op deze manier kan je bepalen voor wie of welke store je bericht is, aan welke dossiers het gerelateerd is, of je wel of niet een antwoord verwacht en welke links er bij horen. 2 keer per week worden de berichten gevalideerd en indien goedgekeurd ook doorgestuurd naar de betrokkenen.

Het meest interessante onderdeel is misschien het sales-performance gedeelte (CSI – hierboven afgebeeld). Hierin zie je snel, zonder voorkennis, hoe een afdeling presteert, en kan je deze vergelijken met een soortgelijke winkels, overall ASAdventure gemiddelden, zelfde periodes in afgelopen jaren, etc. Zo kan je bijvoorbeeld concluderen dat iemand een extra training kan gebruiken en in welke winkel deze best plaatsvindt. Uiteraard zit dit platform vol met inzichten en wint AS hiermee meer tijd en doelgerichte informatie voor zijn medewerkers.

Klant

AS Adventure

Tags

AngularJS, Foundation, Symfony, HTML5