Image
Top
Menu

Kumpen – Drupal website

Responsive Corporate Website

Voor de visuele herpositionering van deze klasse 8 aannemer werd alles overboord gegooid en enkel het logo behouden. De dynamiek van de firma was onze inspiratie om van de traditionele webconcepten af te stappen en met een diagonale structuur als bouwstenen op te bouwen, volledig in lijn met dit logo.

Dankbaar gebruik makend van een sterke fotografie, en natuurlijk ook sterke bouwwerken, kan je dit zien als een portfolio website. Een plaats om hun professionele aanpak ten toon te stellen. De website heeft immers een dubbel doel. Enerzijds om de verschillende business units onder 1 noemer te brengen en te informeren aan bouwheren en prospecten, anderzijds om nieuwe medewerkers aan te trekken.

We trokken de showcase een stukje verder door de navigatie volledig apart op te bouwen wanneer je op kleinere schermen, smart devices, de website bekijkt.

Klant

Kumpen

Tags

Drupal, Responsive, Identity