Image
Top
Menu

WMW – WerkRegistratie

Breng externen dichter bij je internen.

WMW is een platform om je operationele data te vullen met gegevens van je medewerkerin the field. Alles wat je wil weten van de mensen in je buitendienst kan je via WMW digitaal en live koppelen met je interne werking. Het is voor iedereen die baat heeft bij het verzamelen van off-site data van mobiele medewerkers. Van de vleesindustrie tot de bouwsector, van techniekers tot inspecteurs, kortom iedereen die je wilt opvolgen en niet naast je zit.

7VRjBuoQRG6b0U7sIqjk_ConstructionNight_wide2

 

WMW heeft een unieke positie: de missing link te zijn tussen je interne en externe werking.


Het is geen ERP of TMS, het is het vulsysteem ervan.

WMW is een hub
Data Captatie

WMW vervult heel wat functies. Zo kan je de taken van je werknemers registreren, heb je de mogelijkheid om toegangscontrole in te zetten, mobiliteitsvergoeding van je arbeiders te berekenen, documenten online te beheren enzovoorts.
Met of zonder ERP / TMS, kunnen alle acties van je medewerker, pakket, job, voertuig, … live opgevolgd worden, en verrijkt met data die jij aan hen ter beschikking wil stellen.

 

 

Online dashboard

Het hart van het platform is een online dashboard waaraan verschillende app’s, badgereaders, T&T blackboxes en andere zaken gekoppeld zijn. Van daaruit kan de informatie geraadpleegd en/of verdeeld worden naar externe partijen. De toepassing kan ook naadloos geïntegreerd werken om je ERP of TMS te verrijken met live data op locatie. Er zijn bedrijven die niet eens visueel in contact komen met het dashboard, maar waarbij WMW wel de motor vormt van hun gegevens verzameling.

Optimalisatie van je processen is de beste investering die je kan doen dezer dagen. In principe zou je geen enkele handeling twee keren moeten uitvoeren en kan je werknemer zelf, of de app op zijn smartphone automatisch, heel veel registraties doen. Dit helpt je bij loonberekening, facturatie, nacalculatie, rij- en rusttijden, proof of delivery, team samenstelling, positiebepaling, …,

Het systeem is webbased en responsive zodat het eender waar geraadpleegd kan worden (desktop, tablet, …) en geen installatie(-kost) nodig is. Verder wordt het gevuld met bijhorende iOS en Android app, per SMS, badgereader, barcode scanner, …

Modulair

We hebben de bouwblokken zo klein samengesteld dat vele combinaties mogelijk zijn. Of je het nu wil gebruiken om de taken in je productie proces op te opvolgen of de aanwezigheidsregistratie op bouwwerven wil uitvoeren, de setup kan meerdere flows aan.

Met een geïntegreerde SMS server, fysieke prikklokken en zelfs een mogelijkheid om externe firma’s zoals freelancers en onderaannemers te koppelen staat dit systeem gereed om vele administratieve zaken te vereenvoudigen. WMW optimaliseert je interne werking en verhoogt de ROI van je activiteiten door zijn gelauwerde user experience.

“In onze zoektocht naar een goede oplossing rond de nieuwe wetgeving ivm verplichte werfregistratie, kwamen we oa uit bij de firma Clear. Wat ons direct opviel tijdens deze eerste gesprekken, was dat ze de praktijk van alle mogelijke scenario’s in de bouw goed begrijpen, en dit dan vertaalden naar hoe hun tool best werd opgezet. Ook na de implementatie, blijven ze goed luisteren naar de feedback, om zo hun oplossing nog sterker te maken en ons op maat bij te staan. Het is zeker mede dankzij deze benadering dat hun tool dan ook een sterk succes kent bij de vele bouwbedrijven.”
– Guy DeKnaep, Renotec.

Klant

WMW

Tags

Symfony, iOs, Android